Møter - “Medlemsmøte 6. november – Bente Kleven”

Oslo Met - Lillestrøm Kunnskapsveien 55,Kjeller,Norge

Makrofoto og lysmaling.   Bente Klevenberg har vært medlem i Biofot Østlandsavdelingen i flere år. Hun er hovedsakelig makrofotograf og finner fotomotivene i sitt nærmiljø....