Konkurranseregler i Biofoto Østlandet

Rev. 19. desember 2022


Konkurransene i Biofoto Østlandet sponses avGenerelle regler for konkurransene

Hvem kan delta

Alle som er betalende medlem i BioFoto og tilhører Østlandsavdelingen kan delta. Bildene må lastes opp til konkurranseløsningen på hjemmesiden og i henhold til enhver tid gjeldene regler.

Hva slags bilder kan delta

Det kan kun innleveres digitale bilder til konkurransen. Bilder som har deltatt to ganger tidligere er ekskludert fra å delta i fremtidige konkurranser. Bilder som tidligere har fått premie, dvs. 1., 2. eller 3. premie, er ekskludert fra fremtidige konkurranser.

Hvor mange bilder kan jeg delta med

Hver fotograf kan delta med inntil to bilder. Styret forbeholder seg adgang til å redusere antallet bilder dersom deltakelsen blir så stor at konkurransen ikke lar seg avvikle innenfor møtets tidsramme. Avgjørelse om eventuell reduksjon vil bli tatt på møte før konkurransen avholdes.

Hvordan levere bilder

Bilder skal leveres i filformatet JPG. Den lengste siden av bildet (høyde eller bredde) bør være minimum 2400px.

Copyrightmerker og navn direkte på bildene tillates ikke og fører til at bildene blir ekskludert fra konkurransen. Bildene er anonymisert for juryen i konkurranseløsningen.

Innleveringsfrist

Bildene må lastes opp innen fristen satt for hver konkurranse. Normalt er innleveringsfristen satt til 23:59 på søndagen umiddelbart før kveldsmøte. Styret forbeholder dog seg retten til å sette fristen etter hva som er praktisk med hensyn på bedømmingen.

Jury

Juryen utnevnes av styret og består som regel av kveldens foredragsholder, eventuelt supplert med andre person(er). Jurymedlemmer kan ikke delta i konkurransen de selv er jury for. Styret bestemmer hvem som skal sitte i juryen. Juryen bedømmer ut fra temaet og gjeldene regler. 

Poenggiving

  • 1. plass gir 8 poeng
  • 2. plass gir 6 poeng
  • 3. plass gir 4 poeng
  • Hederlig omtale gir 2 poeng.

Ved delt plassering får alle bildene samme poengsum tilsvarende plassering. 

Den fotografen som samler flest poeng gjennom året blir Årets Fotograf i Østlandsavdelingen. 

Det deles ut 1., 2. og 3. premie, og så mange “hederlig omtale” som juryen finner verdig. Det skal dog tilstrebes at maksimalt 1/3 av det totale antall bilder får poeng.  Konkurransen avlyses dersom det ikke er levert inn minst 10 bilder av minst 5 fotografer.

Se egen side for informasjon om premier

Publisering

Alle innleverte konkurransebilder publiseres på BioFoto Østlandet sin webside, biofoto.org. Vinnerbildene publiseres også på Facebook.


Regler for Årets Fotografer

Årets fotografer er de fotografene som har gjort det best i årets runder i kveldskonkurransen. Vinnerne kåres i utgangspunktet etter etter antall oppnådde poeng. Skulle det ikke være mulig å skille vinnerne etter poeng (altså at to eller flere fotografer får samme antall poeng) rangeres fotografene prinsippet om at høy og jevn deltakelse belønnes, d.v.s. at fotografene rangeres etter;

  1. Antall premierte bilder i årets kveldskonkurranser.
  2. Antall 1.pl2.pl, 3pl.
  3. Antall leverte bilder

Regler for Årets Bilde

Årets bilde kåres ved at alle vinnerbildene fra årets runder samles i en super-runde. Alle innloggede medlemmer kan gi poeng fra 1-10 og det bildet med flest poeng vinner. En kan ikke stemme på sine egne bilder.