Regler for Kveldskonkurransen i Biofoto Østlandet

Rev. 13. september 2021


Kveldskonkurransen 2021 i Biofoto Østlandet sponses av


Hvem kan delta

Alle som er betalende medlem i BioFoto og tilhører Østlandsavdelingen kan delta. Bildene må lastes opp til konkurranseløsningen på hjemmesiden og i henhold til enhver tid gjeldene regler.

Hva slags bilder kan delta

Det kan kun innleveres digitale bilder til konkurransen. Bilder som har deltatt to ganger tidligere er ekskludert fra å delta i fremtidige konkurranser. Bilder som tidligere har fått premie, dvs. 1., 2. eller 3. premie, er ekskludert fra fremtidige konkurranser.

Hvor mange bilder kan jeg delta med

Hver fotograf kan delta med inntil to bilder. Styret forbeholder seg adgang til å redusere antallet bilder dersom deltakelsen blir så stor at konkurransen ikke lar seg avvikle innenfor møtets tidsramme. Avgjørelse om eventuell reduksjon vil bli tatt på møte før konkurransen avholdes.

Hvordan levere bilder

Bilder skal leveres i filformatet JPG, med minimum bredde/høyde eller høyde/bredde på 1920x1200px.

Copyrightmerker og navn direkte på bildene tillates ikke og fører til at bildene blir ekskludert fra konkurransen. Bildene er anonymisert for juryen i konkurranseløsningen.

Innleveringsfrist

Bildene må lastes opp innen fristen satt for hver konkurranse. Normalt er innleveringsfristen satt til 23:59 på søndagen umiddelbart før kveldsmøte. Styret forbeholder dog seg retten til å sette fristen etter hva som er praktisk med hensyn på bedømmingen.

Jury

Juryen utnevnes av styret og består som regel av kveldens foredragsholder, eventuelt supplert med andre person(er). Jurymedlemmer kan ikke delta i konkurransen de selv er jury for. Styret bestemmer hvem som skal sitte i juryen. Juryen bedømmer ut fra temaet og gjeldene regler. 

Poenggiving

1. plass gir 8 poeng, 2. plass gir 6 poeng, 3. plass gir 4 poeng og hederlig omtale gir 2 poeng. Ved delt plassering får alle bildene samme poengsum tilsvarende plassering. 

Den fotografen som samler flest poeng gjennom året blir Årets Fotograf i Østlandsavdelingen. 

Det deles ut 1., 2. og 3. premie, og så mange “hederlig omtale” som juryen finner verdig, totalt maksimalt 1/3 av det totale antall bilder.  Konkurransen avlyses dersom det ikke er levert inn minst 10 bilder av minst 5 fotografer.

Se egen side for informasjon om premier

Publisering

Alle innleverte konkurransebilder publiseres på BioFoto Østlandet sin webside, biofoto.org. Vinnerbildene publiseres også på Facebook.